Raport bieżący 28 – WANCI za 27.12.2021 - AgioFunds