Raport bieżący 28 – WANCI za 17.12.2021 - AgioFunds