Raport bieżący 28 – WANCI za 10 02 2021 r. - AgioFunds