Raport bieżący 28 – WANCI za 09.02.2022 - AgioFunds