Raport bieżący 28 – WANCI za 07.02.2022 - AgioFunds