Raport bieżący 28 – WANCI za 03.02.2022 - AgioFunds