Raport bieżący 28 - WANCI za 01 02 2019 r. - AgioFunds