Raport bieżący 278 – WANCI za 09 12 2019 r. - AgioFunds