Raport bieżący 274 – WANCI za 03 12 2019 r. - AgioFunds