Raport bieżący 271 – WANCI za 28 11 2019 r. - AgioFunds