Raport bieżący 270 – WANCI za 27 11 2019 r. - AgioFunds