Raport bieżący 27 - WANCI za 31 01 2019 r. - AgioFunds