Raport bieżący 27 – WANCI za 23.12.2021 - AgioFunds