Raport bieżący 27 – WANCI za 19 02 2020 r. - AgioFunds