Raport bieżący 27 – WANCI za 14 06 2021 r. - AgioFunds