Raport bieżący 27 – WANCI za 09 02 2021 r. - AgioFunds