Raport bieżący 27 – WANCI za 08.02.2022 - AgioFunds