Raport bieżący 27 – WANCI za 06 02 2020 r. - AgioFunds