Raport bieżący 27 - rejestracja CI serii A i B w KDPW - AgioFunds