Raport bieżący 27 - dopuszczenie tytułów uczestnictwa serii A i B do obrotu na GPW - AgioFunds