Raport bieżący 268 – WANCI za 30 12 2020 r. - AgioFunds