Raport bieżący 267 – WANCI za 29 12 2020 r. - AgioFunds