Raport bieżący 267 – WANCI za 25 11 2019 r. - AgioFunds