Raport bieżący 266 – WANCI za 22 11 2019 r. - AgioFunds