Raport bieżący 265 – WANCI za 27.12.2021 - AgioFunds