Raport bieżący 265 – WANCI za 21 11 2019 r. - AgioFunds