Raport bieżący 264 – WANCI za 28.12.2022 - AgioFunds