Raport bieżący 264 – WANCI za 22 12 2020 r. - AgioFunds