Raport bieżący 264 – WANCI za 20 11 2019 r. - AgioFunds