Raport bieżący 263 – WANCI za 29.12.2022 - AgioFunds