Raport bieżący 263 – WANCI za 27.12.2022 - AgioFunds