Raport bieżący 263 – WANCI za 21 12 2020 r. - AgioFunds