Raport bieżący 263 – WANCI za 11 12 2020 r. - AgioFunds