Raport bieżący 262 – WANCI za 28.12.2022 - AgioFunds