Raport bieżący 262 – WANCI za 18 11 2019 r. - AgioFunds