Raport bieżący 261 – WANCI za 27.12.2022 - AgioFunds