Raport bieżący 261 – WANCI za 22.12.2022 - AgioFunds