Raport bieżący 261 – WANCI za 21 12 2020 r. - AgioFunds