Raport bieżący 261 – WANCI za 15 11 2019 r. - AgioFunds