Raport bieżący 260 – WANCI za 23.12.2022 - AgioFunds