Raport bieżący 260 – WANCI za 18 12 2020 r. - AgioFunds