Raport bieżący 26 – WANCI za 22.12.2021 - AgioFunds