Raport bieżący 26 – WANCI za 21 11 2019 r. - AgioFunds