Raport bieżący 26 - WANCI za 20 12 2018 r. - AgioFunds