Raport bieżący 26 – WANCI za 11 06 2021 r. - AgioFunds