Raport bieżący 26 – WANCI za 08 02 2021 r. - AgioFunds