Raport bieżący 26 – WANCI za 07.02.2022 - AgioFunds