Raport bieżący 27 – WANCI za 02.02.2022 - AgioFunds