Raport bieżący 259 – WANCI za 30.12.2021 - AgioFunds