Raport bieżący 259 – WANCI za 28 12 2020 r. - AgioFunds